مشاوره کسب و کار مشاوره استارتاپ تعیین وقت مشاوره برنامه های آموزشی ویدئوها رشدانا

Mostafa Pouraliمصطفی پورعلی

مشاور کسب و کار اینترنتی، طراح خدمات مشاور کسب و کار آنلاین، هکر رشد استارتاپ ها

علوم پایه و کارآفرینی

۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

علوم پایه و کارآفرینی

دیدگاه ها و نظرات

من در شبکه های اجتماعی

Instagram Facebook Twitter Linkedin