مشاوره کسب و کار مشاوره استارتاپ تعیین وقت مشاوره برنامه های آموزشی ویدئوها رشدانا

Mostafa Pouraliمصطفی پورعلی

مشاور کسب و کار اینترنتی، طراح خدمات مشاور کسب و کار آنلاین، هکر رشد استارتاپ ها

تحلیل کسب و کار

تحلیل کسب و کارهای کوچک و متوسط، تحلیل استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا

 

دیدگاه ها و نظرات

من در شبکه های اجتماعی

Instagram Facebook Twitter Linkedin