مشاوره کسب و کار مشاوره استارتاپ تعیین وقت مشاوره برنامه های آموزشی ویدئوها رشدانا

Mostafa Pouraliمصطفی پورعلی

مشاور کسب و کار اینترنتی، طراح خدمات مشاور کسب و کار آنلاین، هکر رشد استارتاپ ها

کتاب استراتژی دیجیتال مارکتینگ

۱۰ آذر ۱۳۹۸

بسیاری از مشاوره هایی که در خصوص توسعه کسب و کارهای دیجیتال می دهم به این نکته ختم می شود که کسب و کار یا فرد مشاوره گیرنده نیاز به استراتژی بازاریابی آنلاین دارد. در نهایت یا باید هزینه کنند تا تیم ما برای آن کسب و کار یا استارتاپ استراتژی بنویسند یا کتاب و منابع مطالعاتی به ایشان معرفی کنیم که متاسفانه منابع مطالعاتی در این خصوص در زبان فارسی بسیار کم است.

این کتاب یعنی Digital Marketing Strategy نوشته Simon Kingnorth در مورد این است که چگونه یک استراتژی صحیح برای دیجیتال مارکتینگ در کسب و کار یا استارتاپ خود بنویسیم بحث می کند و همه موارد را با بیان تجربه های شخصی ارائه می دهد.

سه نفر هم نویسنده همکار دارد که این افراد نیز خودشان دیجیتال مارکتر هستند.

دانلود این کتاب : Digital Marketing Strategy

ضمنا ما در کافه دیجیتال مارکتینگ در خصوص مباحثی مرتبط با دنیای دیجیتال مارکتبنگ صحبت می‌کنیم. (CafeDigitalMarketing.ir)

 

کتاب استراتژی دیجیتال مارکتینگ

کتاب استراتژی دیجیتال مارکتینگ

برای مشاوره دیجیتال مارکتینگ و دیجیتال پلنینگ، نقشه راه تحول دیجیتالی و حضور در فضای دیجیتال با من در ارتباط باشید. اینجانب، مصطفی پورعلی، تا کنون به بیش از صدها کسب و کار اینترنتی مشاوره داده ام و در این زمینه تجربه های خوبی را برای ارائه آماده کرده ام تا بتوانیم با همفکری شما، به یک نقشه جامع برای بازاریابی آنلاین برسیم.

دیدگاه ها و نظرات

من در شبکه های اجتماعی

Instagram Facebook Twitter Linkedin