مشاوره کسب و کار مشاوره استارتاپ تعیین وقت مشاوره برنامه های آموزشی ویدئوها رشدانا

Mostafa Pouraliمصطفی پورعلی

مشاور کسب و کار اینترنتی، طراح خدمات مشاور کسب و کار آنلاین، هکر رشد استارتاپ ها

نوآوری تخریب کننده، توفنده یا نوآوری مخرب

۳ بهمن ۱۳۹۸

نوآوری مخرب یا تخریب کننده یا نوآوری توفنده مدلی از نوآوری است که با در هم زدن ساختارهای کنونی بازارهای جاری، ساختارهای جدید را ایجاد می کند.

برای دانلود کتاب “دوراهی مبتکر” تصویر را کلیک کنید

نوآوری مخرب

دیدگاه ها و نظرات

من در شبکه های اجتماعی

Instagram Facebook Twitter Linkedin