مشاوره کسب و کار مشاوره استارتاپ تعیین وقت مشاوره برنامه های آموزشی ویدئوها رشدانا

Mostafa Pouraliمصطفی پورعلی

مشاور کسب و کار اینترنتی، طراح خدمات مشاور کسب و کار آنلاین، هکر رشد استارتاپ ها

رکاد

کارآفرینی دانش آموزی

رویداد کارآفرینی دانش آموزی، رکاد

۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

رویداد کارآفرینی دانش آموزی با نام “رکاد” که با الگوبرداری از استارتاپ ویکند اما با تغییراتی در نوع اجرا و همچنین در بوم مدل کسب و کار که بخشی به نام “مسئله” فقط به بوم مدل کسب و کار اضافه شده است، طی ۱۰ رویداد گذشته قریب به ۱۰۰۰ نفر دانش آموز را درگیر فضای کارآفرینی و کسب و کار کرده است و با نرخ بازگشت بسیار خوبی همچنان در حال برگزاری است.

من در شبکه های اجتماعی

Instagram Facebook Twitter Linkedin