مشاوره کسب و کار مشاوره استارتاپ تعیین وقت مشاوره برنامه های آموزشی ویدئوها رشدانا

Mostafa Pouraliمصطفی پورعلی

مشاور کسب و کار اینترنتی، طراح خدمات مشاور کسب و کار آنلاین، هکر رشد استارتاپ ها

کارآفرینی دانش آموزی

کارآفرینی دانش آموزی

رویداد کارآفرینی دانش آموزی، رکاد

27 آوریل 2018

رویداد کارآفرینی دانش آموزی با نام “رکاد” که با الگوبرداری از استارتاپ ویکند اما با تغییراتی در نوع اجرا و همچنین در بوم مدل کسب و کار که بخشی به نام “مسئله” فقط به بوم مدل کسب و کار اضافه شده است، طی ۱۰ رویداد گذشته قریب به ۱۰۰۰ نفر دانش آموز را درگیر فضای کارآفرینی و کسب و کار کرده است و با نرخ بازگشت بسیار خوبی همچنان در حال برگزاری است.

من در شبکه های اجتماعی

Instagram Facebook Twitter Linkedin